Publicerad 1933   Lämna synpunkter
IN ssgr (forts.):
IN-HETSA, -ning. [efter t. einhetzen] (förr) jäg. inöva (hund) i hetsning; äv. bildl.; jfr HETSA I 2. KKD 12: 198 (1703; bildl.). Sedan vindthunden blifvit omkring 1 1/2 år gammal .. kan han inhetsas. Hahr HbJäg. 62 (1865).

 

Spalt I 526 band 12, 1933

Webbansvarig