Publicerad 1933   Lämna synpunkter
IN ssgr (forts.; jfr anm sp. 274):
IN-FÖRPASSA, -ning.
1) (†) utfärda pass för (ngn till en plats); skicka i väg. Möller (1807). ÖoL (1852).
2) föranstalta att (ngn) kommer in (i häkte o. d.); äv. (icke fackmässigt, vard.) övergående i bet.: insätta i häkte o. d., ”bura in”. NerAlleh. 1871, nr 53, s. 3. I lördags häktades och införpassades till länsfängelset arbetaren K. såsom misstänkt att ha anstiftat .. eldsvådan i L. SD(L) 1893, nr 237, s. 7. Några gendarmer kommo .. emellan och införpassade dessa herrar. Blanck NordRenäss. 196 (1911).
-FÖRSEGLA, -ing. (numera knappast br.) för förvaring innesluta (ngt i ngt) o. därvid tillsluta det förvarande föremålet med sigill. En Blåårandig lithen Possa der uthi införsegledes Skrifter och någre böker. BoupptSthm 29/8 1659. SFS 1925, s. 127.

 

Spalt I 464 band 12, 1933

Webbansvarig