Publicerad 1933   Lämna synpunkter
IN ssgr (forts.):
IN-FÖRFATTA. (†)
1) omfatta, omgiva. Vattnet, som icke allenast införfattar störste delen af jorden, uthan ock är innerst uthi jorden. Tiselius Vätter 1: Föret. 2 (1723).
2) intaga l. införa (i ett protokoll o. d.); jfr INFATTA 5. Dette således aflupit ähr, finnes i wårt protocol införfattat. SödertäljeDomb. 3 (1638).
-FÖRLEMMA. (†) inlemma. RARP 4: 233 (1649). Wollimhaus Ind. (1652).

 

Spalt I 462 band 12, 1933

Webbansvarig