Publicerad 1933   Lämna synpunkter
INFLÄTANDE, sbst., se infläta, v.

 

Spalt I 438 band 12, 1933

Webbansvarig