Publicerad 1933   Lämna synpunkter
INFILTRATION in1filtratʃω4n l. 01—, l. -aʃ-, r. (l. f.); best. -en, vard. (utom i södra Sv.) äv. =; pl. (i konkretare anv.) -er.
Etymologi
[jfr t., eng. o. fr. infiltration; till INFILTRERA]
(i fackspr., i sht med., hydrogr. o. geol.) vbalsbst. till INFILTRERA; ofta konkretare. (Mineralier) bildade genom infiltrationer och kristallisation på våta vägen. JernkA 1828, Bih. s. 2. Både afdunstningen och infiltrationen (dvs. ytvattnets inträngande i marken) äro i Lappland ganska små. TT 1901, Allm. s. 118. Lokalbedövning genom infiltration av själva operationsfältet med kokainlösning. LbKir. 1: 448 (1920). Den börjande lungtuberkulosen (kan) uppträda .. t. ex. som en ansvällning av lymfkörtlarna kring lungroten med infiltration av omgivande lungvävnad. SDS(A) 1932, nr 332, s. 8. — jfr AMYLOID-, KVARTS-, URIN-INFILTRATION m. fl. — särsk.
a) med. i överförd anv.: inväxande av främmande celler i luckorna mellan en vävnads egna celler. LbKir. 2: 151 (1922).
b) bildl. Rydberg KultFörel. 4: 18 (1887). Arkeologerna tala om en småningom skeende ’infiltration’ söderifrån av Vänerslätten, ut ifrån den nämnda megalitiska centralhärden i Falbygden. Fornv. 1915, s. 25. SvD(A) 1930, nr 302, s. 24.
Ssgr: INFILTRATIONS-ANESTESI. med. medelst infiltration framkallad anestesi. 2NF 19: 1049 (1913). LbKir. 1: 458 (1920).
-OMRÅDE~020. hydrogr. o. geol. område inom vilket infiltration sker. TT 1900, Byggn. s. 78. Kraftigast försiggå dessa (lösande) processer i infiltrationsområdet mellan jordytan och grundvattnets övre gräns. Ramsay GeolGr. 1: 178 (1912).

 

Spalt I 421 band 12, 1933

Webbansvarig