Publicerad 1933   Lämna synpunkter
INEMOT in1emω4t, l. 4~01 l. 3~02 (inemo´t l. i`nemot Weste; i`nnemot Dalin), äv. INMOT inmω4t l. 4~1 l. 3~2, prep. o. konj.
Ordformer
(-emot c. 1540 osv. -mot 1541 osv. — äv. skrivet ss. två ord)
Etymologi
[fsv. in i mot, in mot; av IN o. (E)MOT]
I. prep.
1) betecknande rörelse l. riktning l. utsträckning; äv. bildl.
a) i riktning mot ngt som befinner sig inuti ngt l. längre in; jfr IN 1, 9. (Sthms slott) kunde försvaras äfven inemot staden, men utgjorde egentligen den viktigaste delen af dess försvarsverk. Sthm 1: 65 (1897).
b) i riktning fram mot l. till närheten av (ngt); äv. bildl.; jfr IN 12. OPetri Kr. 24 (c. 1540). (Hornet växte) öster vth, och in moot thz lustugha Landet. Dan. 8: 9 (Bib. 1541). Nu när thet begynner nalkas in moot tractaten, npfinna the allehanda medel att undraga sig therifrån. RP 8: 314 (1640). När man hunnit inemot bergets (dvs. Ombärgs) södra ände, kommer man till högsta punkten. LbFolksk. 147 (1890).
2) betecknande läge l. befintlighet: i närheten av (ngt, särsk. ngt som befinner sig längre in); jfr IN 14 c. (Konung Sigismund och hertig Karl) mötte .. hwar andre widh Stångebroo, in moot Linköping. Schroderus Os. III. 2: 356 (1635). Dhe danska (skola) stå innemodt Christianstad. KKD 5: 88 (1710). Nordforss (1805).
3) i fråga om tid, betecknande att (ngt inträffar, då) det närmar sig en viss tidpunkt l. att ngt fortgår l. fortsättes nästan ända fram till en viss angiven tidpunkt: nära; nästan ända till, fram emot (se FRAM 3 g slutet); jfr IN 15 d. Inemot den tid(punkt) då (osv.). The höllo vppå medh discepteringen in moott quellen. Svart G1 131 (1561). När klockenn kunne ware in moth Try. SthmTb. 2/5 1589. När det nu ändteligen led in emot Juhle-Högtiden. Nordberg C12 1: 837 (1740). Ända tills inemot våra dagar. Schück o. Lundahl Lb. 1: 13 (1901).
4) (†) med avbleknad bet. ss. bl. förstärkning av: mot, i strid med. Skall icke bliffwe tilstadt, at någott landzkiöp må driffwas, innmoth Swerigis lag. LReg. 15 (1563).
5) övergående i adverbiell anv.: nästan, i det närmaste, bortåt.
a) (numera föga br.) betecknande att ngn l. ngt närmar sig ett visst tillstånd. Spanska båtarne, som .. voro inemot lastade. Agrell Maroco 1: 373 (1790, 1796). Duplication är in emot omöjelig. VDAkt. 1811, nr 220. Jag har väntat minst en half timma. Caffet är inemot kallt. Bremer FamH 2: 237 (1831). Så inemot. Dalin (1852). (†) Jag trodde inemot at han nu var galen i skallen. VDAkt. 1792, nr 475.
b) i fråga om storlek, mängd, ålder o. d. Han är in moott ottatijo åhr. VDAkt. 1667, nr 277. Inemot 3000 fiender blefvo på platsen. Enberg i 2SAH 8: 251 (1817). Efter inemot två timmars ansträngdt arbete kom han ut. Rydberg Vap. 82 (1891).
II. [elliptiskt av uttr. inemot den tid(punkt) då o. d. (se I 3)] (†) konj.; inemot l. fram emot den tid(punkt) på. BtSödKultH 12: 17 (1592). In emot maten skall bäras op, .. stöta alla fyra trompetarena. HT 1895, s. 432 (1645). Inemot kiöttet är kokat, så lägges derpå afskalade rötter. Warg 1 (1755). Inemot han skulle resa. Lindfors (1815).

 

Spalt I 394 band 12, 1933

Webbansvarig