Publicerad 1933   Lämna synpunkter
INDIVIDUALISTISK in1divid1ɯalis4tisk, adj.; adv. -T.
Etymologi
[jfr eng. individualistic; till utländsk motsvarighet till INDIVIDUALIST l. INDIVIDUALISM]
som kännetecknar l. är utmärkande för en individualist; som sammanhänger med individualismen ss. åskådning. En individualistisk kultur. NordT 1888, s. 422. Inom radikalismen har man .. att skilja mellan en individualistisk och en kollektivistisk tendens. Norström NMänn. 36 (1906). I motsats till .. den självtillräckliga, individualistiska kärlekens tragedi ställer .. Tolstoj den ljusa, .. älskvärda bilden av Kitty. Böök 4Sekl. 160 (1928).

 

Spalt I 366 band 12, 1933

Webbansvarig