Publicerad 1933   Lämna synpunkter
IN ssgr (forts.):
IN-CITERA, v.1 (†)
1) instämma l. (skriftligen) inkalla (ngn); äv.: instämma (ett mål) inför domstol (l. myndighet). VDAkt. 1674, nr 21. RARP 16: 443 (1697). Samma ägostridigheet är inciterad till nu instundande Oppwijdingahäradz Ting. VDAkt. 1702, nr 113. Att hon, igenom en slik på Tingzdörren uthslagen oppen Stämning, blefwit inciterad. Därs. 1731, nr 617.
2) införa (anteckning o. d. i journal, räkenskapsbok o. d.). Columners linierande, ziffrornes införande och annotationernes inciterande. 2RA 3: 407 (1731).

 

Spalt I 323 band 12, 1933

Webbansvarig