Publicerad 1933   Lämna synpunkter
INCISERA in1sise4ra, i Sveal. äv. -e3ra2, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING.
Etymologi
[jfr t. inzisieren, eng. incise; av fr. inciser, sönderdela; till p. pf.-stammen av lat. incīdere (se INCIDERA)]
(numera mindre br.) farm. incidera (drog). Vissa mycket hårda droger inciseras bäst genom raspning med en grof fil. Ahlberg FarmT 91 (1899). SFS 1917, s. 2092.

 

Spalt I 321 band 12, 1933

Webbansvarig