Publicerad 1933   Lämna synpunkter
IN ssgr (forts.; jfr anm. sp. 274):
IN-BRINNING. (i Stockholm, förr) festlighet, i främsta rummet avsedd för handtvärksgesäller o. d., vilken på hösten brukade anordnas av resp. husbondefamiljer med anledning av att man till följd av den tidigare infallande skymningen måste börja använda eldsljus före arbetstidens slut, ljusinbrinning. Lundin (o. Strindberg) GSthm 493 (1881).
-BROA, -ning. mil. vid byggande av (i sht lättare) fältbro o. d. i denna infoga (på förhand iordningställd brodel); jfr INBRYGGA, v.2 2NF 4: 289 (1905).
-BRODERA, -ing.
1) medelst broderande anbringa (mönster o. d. i l. på ngt). SthmModeJ 1856, s. 14. Mönstret påsys eller inbroderas för hand. UB 6: 473 (1874). Den präktiga brudklädningen .. med inbroderade silfverarabesker. SDS 1901, nr 46, s. 1.
2) vävn. (vid vävlagning) sy in (felande, brustna l. felaktigt invävda trådar o. d. i ett stycke väv). 2UB 8: 340 (1900).
-BROMSA, -ning. medelst bromsapparat få (ngt) att sakta farten, bromsa (in). SvD(A) 1929, nr 88, s. 24.
-BROSCHERA. broschera (se d. o. 1). Klädning .. af svart peking med inbrocherade, violetta mönster. SthmModeJ 1852, s. 95. Fornv. 1928, s. 4.

 

Spalt I 306 band 12, 1933

Webbansvarig