Publicerad 1933   Lämna synpunkter
IN ssgr (forts.; jfr anm. sp. 274):
IN-BLADA, -ning. snick. gm bladning infoga (bjälkar o. d. i varandra). Palmstedt Resedagb. 71 (1779). En korsvirkesvägg .. med på ålderdomligt sätt inbladade strävor. Rig 1925, s. 141.

 

Spalt I 299 band 12, 1933

Webbansvarig