Publicerad 1933   Lämna synpunkter
IN ssgr (forts.):
IN-ARBETE~020. (i fackspr.) arbete som utföres inomhus, innearbete, inomhusarbete; jfr INNEARBETE. SFS 1865, nr 76, s. 9. SkogsvT 1910, s. 66.
-ASKA, v., -ning. [jfr t. einäschern, ävensom fr. incinérer, förvandla till aska]
1) (†) grundligt beströ l. impregnera (ngt) med aska; aska in. Weste (1807; med hänv. till aska).
2) kem. gm glödgning förvandla (ngt) till aska (för att avlägsna de organiska beståndsdelarna), incinerera. UpsLäkF 1865—66, s. 330. Tillsats af mineraliska ämnen (i mjöl) kan man lätt påvisa .. genom att inaska ett prof samt jämföra det med ifrågavarande mjölsorts normala askhalt. 2NF 18: 724 (1912).

 

Spalt I 282 band 12, 1933

Webbansvarig