Publicerad 1933   Lämna synpunkter
INACCESSIBEL in1aksäsi4bel l. -ses-, l. 01—, adj. -bla; -blare. adv. -T.
Ordformer
(-ible 1779)
Etymologi
[jfr eng. o. fr. inaccessible, motsv. mlat. inaccessibilis, av in- (se IN-, pref.2) o. accessibilis, tillgänglig, avledn. av accedere, gå fram till; jfr ACCESSION, CEDERA]
(numera knappast br.) omöjlig att komma fram l. upp till l. in i o. d.; otillgänglig. CBonde (1658) i HSH 6: 117. Dalen .. är på de fläste ställen så trång och inaccessible at vägarne måst läggas uppå bergen. Palmstedt Resedagb. 84 (1779). Ekbohrn (1904).

 

Spalt I 276 band 12, 1933

Webbansvarig