Publicerad 1933   Lämna synpunkter
I, prep. o. adv.2 ssgr (forts.; jfr anm. sp. 38):
I-MÄTA, -ning. (i fackspr.) under mätning hälla (en vätska l. en av små, fasta partiklar bestående massa) i ett kärl i o. för utrönande av vätskans mängd l. kärlets omfång; nästan bl. i p. pf. l. ss. vbalsbst. (Målkärl) som icke äro af kubisk form, undersökas medelst imätt vatten, linfrö, ärter eller hvete. SPF 1848, s. 239. 1NJA 1874, s. 339.

 

Spalt I 265 band 12, 1933

Webbansvarig