Publicerad 1933   Lämna synpunkter
IMPROVISERANDE, sbst., se improvisera, v.

 

Spalt I 260 band 12, 1933

Webbansvarig