Publicerad 1933   Lämna synpunkter
IMPEDIERA, v. -ade.
Etymologi
[efter lat. impedire, hindra, eg.: sätta black om foten, av in- (se IN-, pref.1) o. pes (gen. pedis), fot (se FOT); jfr eng. impede. — Jfr IMPEDANS, IMPEDIMENT]
(†) hindra. När wij äre .. medh lagha förfall impedierede. LReg. 187 (1624). Swedberg Schibb. 275 (1716).

 

Spalt I 234 band 12, 1933

Webbansvarig