Publicerad 1933   Lämna synpunkter
IMMORALISM im1ωralis4m, äv. 01—, r.; best. -en.
Etymologi
[jfr t. immoralismus; jfr IMMORALISK]
(i fackspr.) åskådning som förnekar giltigheten av moraliska normer, amoralism; stundom: åskådning som bekämpar den vedertagna moralen, antimoralism. 2NF 19: 977 (1913). Man har .. kunnat uppfatta .. (Stendhal) .. som en föregångare till Nietzsches immoralism och övermänniskoteorier, varvid man dock förbisett att det hos Stendhal fattas Nietzsches ideala strävan. BonnierLittH 4: 194 (1930).

 

Spalt I 231 band 12, 1933

Webbansvarig