Publicerad 1933   Lämna synpunkter
ILLYRISK ily4risk, adj.
Etymologi
[jfr t. illyrisch; ytterst av lat. illyricus till Illyria (se ILLYRER)]
adj. till ILLYRIEN (ILLYRER o. ILLYRISKA 1): som tillhör l. har avseende på l. härstammar från Illyrien l. illyrerna; som är skriven l. uttryckt på l. utmärker illyriska.
1) motsv. ILLYRER 1. Det illyriska språket (de illyriska språken) (jfr 2), illyriskan (se d. o. 1). Schroderus Os. 1: 483 (1635). (Man) har .. antagit, att messapiskan vore ett illyriskt språk. 2NF 12: 1073 (1910). — jfr NORD-, SYD-ILLYRISK. — särsk.
a) (†) substantiverat de illyriske, illyrerna. (Då) ropade alle the Orientaliske, Egyptiske och Illyriske: Sålunda troo wij. Schroderus Os. 1: 768 (1635).
b) (numera mindre br.) bot. i uttr. illyrisk(t) smörblomma, smörblomster l. solöga o. d., namn på den i sydöstra Europa (Illyrien) allmänt utbredda, i Sv. på Öland förekommande örten Ranunculus illyricus Lin., ullsmörblomma. Rudbeck HortBot. 98 (1685). Nyman VäxtNatH 1: 258 (1867). Dens. FanerogFl. 132 (1873).
2) motsv. ILLYRER 2; dels hist., särsk. i uttr. de illyriska provinserna (jfr ILLYRER 2), dels språkv. (knappast br.) i uttr. de illyriska språken (jfr 1), benämning på den underavdelning av de sydöstslaviska språken som omfattar serbiskan (med kroatiska) o. slovenskan, de serboslovenska språken; jfr ILLYRISKA 2. ConvLex. 6: 222 (1832). Det Slaviska parti som hatar Magyarerne är kändt under namn af det Illyriska. Frey 1849, s. 348. NF 7: 468 (1883). Noreen VS 1: 62 (1903).
Avledn.: ILLYRISKA, r. l. f. [jfr t. illyrisch]
1) till 1, benämning på det obetydligt kända språk som talades i det forntida Illyrien (fornillyriska), stundom äv. innefattande den som fornillyriskans dotterspråk ansedda albanesiskan; äv. (bland forskare som antaga en närmare släktskap mellan ifrågavarande språk) i vidsträcktare anv., benämning på en språkgrupp som omfattar å ena sidan fornillyriskan (med albanesiskan) o. den på Italiens sydöstra spets fordom talade messapiskan (sydillyriska), o. å andra den norr o. nordväst om adriatiska havet fordom talade venetiskan (nordillyriska). Af den gamla illyriskan i själfva Illyrien äro .. blott namn och enstaka ord bevarade. 2NF 12: 422 (1909). jfr NORD-, SYD-ILLYRISKA.
2) (†) till 2, benämning på serbokroatiskan. På Swenska heter han (dvs. fågeln) Gök och Gucku / .. Illyriska Ziezgale. Rudbeck Samolad 74 (1701); möjl. adj. (se ILLYRISK 2). Richert Ljudlag. 375 (1866).

 

Spalt I 205 band 12, 1933

Webbansvarig