Publicerad 1933   Lämna synpunkter
ILIAD il1ia4d, r. l. m.; best. -en; pl. -er.
Etymologi
[av lat. ilias (gen. iliadis); av gr. ἰλιάς (gen. ἰλιάδος), eg. adj. till Ἴλιος, Ἰλίον, benämning på trojanernas huvudstad i nuvarande Mindre Asien; ss. sbst. om det ifrågavarande homeriska eposet]
eg. benämning på ett i 24 sånger avfattat, forngrekiskt epos beskrivande grekernas tioåriga belägring av Troja (Ilios), av traditionen tillskrivet den grekiske skalden Homeros; äv. (i vitter stil) i överförd l. bildl. anv., om längre, förhärligande dikt (l. prosaframställning), hjältedikt o. d. Med sång ur Bacchi Iliader / Till vinets lof. Bellman SkrNS 1: 275 (1787). Dessa båda fosterländska Iliader (dvs. Rudbecks Atlantica o. portugisen Camões Lusiader ha) .. råkat ut för samma oblida öde att i sin helhet vara lika misslyckade. Verd. 1883, s. 254. Geijerstam Sat. 14 (1892; bildl.).

 

Spalt I 164 band 12, 1933

Webbansvarig