Publicerad 1933   Lämna synpunkter
ILA, v.3 -ade. vbalsbst. -AN (G1R 1: 110 (1523), Helsingius (1587)), -ELSE (Helsingius (1587)).
Etymologi
[fsv. ila, sv. dial. ila, yla; jfr äv. (med k-utvidgning) sv. dial. ilka, d. ilke, röra sig långsamt m. m.; av ovisst urspr. — Jfr ILA, sbst.]
(†) uppskjuta, dröja (med ngt); med avs. på tid: draga ut på, förhala. G1R 1: 110 (1523). Så gick hon strax vtan ijlan in til konnungen. Mark. 6: 25 (NT 1526; Bib. 1541: strax medh hast). The borgere i Åbo .. ile och fördröge thet längste the kunne att köpe samme spannemål. G1R 25: 115 (1555). Vij besvärade oss der öffuer, att man således ilade och förhaalte tijden. AOxenstierna 2: 623 (1624). Proposition skall strax effter Helgden Ständerna blifua föredragen effter som nu länge nogh der medh ijlat är. VDAkt. 1664, nr 95. Spegel SalWijsh. 26 (1711).
Avledn.: (†) ILSAM, adj.2, anträffat bl. i avledn. ilsamhet, f. tröghet, senfärdighet. Phrygius Föret. 25 (1620). JPetri PEriksson C 3 a (1639).

 

Spalt I 163 band 12, 1933

Webbansvarig