Publicerad 1933   Lämna synpunkter
IKOSANDRIST ik1osandris4t l. i1k-, l. -ås-, r. l. m.; best. -en; pl. -er.
Etymologi
[avledn. av nylat. icosandria, bildat av Linné ss. namn på en klass i hans sexualsystem; av gr. εἲκοσι, tjugu, o. ἀνήρ (gen. ἀνδρός), man, bildl. om växtens ståndare]
bot. växt hörande till den tolfte klassen i Linnés sexualsystem, icosandria, kännetecknad av mer än tolv (ofta omkr. tjugu) fria o. på ett ringformigt fäste sittande ståndare; jfr TJUGU-MÄNNING. Gadd Landtsk. 2: 229 (1775). LoW (1911).

 

Spalt I 157 band 12, 1933

Webbansvarig