Publicerad 1933   Lämna synpunkter
IDOLATRI id1olatri4 l. i1d-, l. -å-, stundom -ω-, äv. 01—, ngn gg IDOLOLATRI id1olol1atri4 l. i1d-, l. -ål-, stundom -ωl-, l. -lå-, stundom -lω-, r. l. f.; best. -en l. -n.
Ordformer
(idolatri 18141926. idoloatri 17161924)
Etymologi
[jfr t. idolatrie, eng. idolatry, fr. idolâtrie; av mlat. idolatria, haplologisk sidoform till lat. idololatria, av gr. εἰδωλολατρεία, av εἲδωλον, bild (jfr IDOL), o. λατρεία, tjänst, dyrkan]
(numera föga br.) bilddyrkan, avgudadyrkan, avguderi; äv. bildl. Swedberg Schibb. 275 (1716). Den obetingade lydnaden mot statens lagar betecknades till och med av en talare .. som en form av vidskeplig idolatri. Fogelqvist ResRot 25 (1926).

 

Spalt I 97 band 12, 1933

Webbansvarig