Publicerad 1933   Lämna synpunkter
IDER, sbst.2, r. l. m. (G1R 28: 73 (1558), Dähnert (1784; angivet ss. m.)), ngn gg n. (VDAkt. 1675, nr 78).
Etymologi
[fsv. idher, ånger, motsv. nor. ir, m., ångest, ängslan, isl. iðrar, pl., ånger; till IDRA(S)]
(†) ånger; syndaånger (ss. ett moment i bättringen); vanl. i förb. ider och ånger. LPetri 1Post. b 6 b (1555). (Vi skola) affstå ifrå sådane vårt syndige leffverne och med san ijder och ånger, boot och bättring, fly til .. Gud. G1R 28: 73 (1558). The hafwa giordt tree Deelar aff Bättringen: En hiertans Iidher och Ånger: Bekännelse medh Munnen, .. Gerningarnas Satisfaction och Plicht. Schroderus Os. 2: 522 (1635). En innerlig ijder och ånger öfwer synden. Ps. 1695, Ev. o. Ep. s. 1104. Dähnert (1784).
Ssg: IDER-FULL. (†) ångerfull. PErici Musæus 5: 21 a (1582).

 

Spalt I 83 band 12, 1933

Webbansvarig