Publicerad 1933   Lämna synpunkter
IAKTHAVA, v.; vbalsbst. -ELSE.
Etymologi
[av prep.-uttr. i akt (se AKT, sbst.3) o. HAVA]
(†)
1) fullgöra l. sköta (ett åliggande o. d.); jfr AKT, sbst.3 1 o. 2. Jag (måste under komministerns frånvaro) .. Församlingenes Själavård hemma nödvendigt iackthafva. VDAkt. 1751, nr 311.
2) ss. vbalsbst. -else, med genitivbestämning: minne l. hågkomst (av ngt); jfr AKT, sbst.3 6. The gambla .. hafua på sigh fått ena sköna Krono .., som .. heter många tings förfarenheet, eller andra gerningars merckelse och i achthaffuelse. Wallius Bielke 45 (1623).

 

Spalt I 39 band 12, 1933

Webbansvarig