Publicerad 1932   Lämna synpunkter
HÖVITSBÅTSMAN 3vits~bå2tsman, m.; best. -mannen; pl. -män.
Ordformer
(høues- 1535. höffuidz- (-widz-) 15361567. höfvids- 1904. höffuitz- 15321551. hö(f)vits- 1755 osv.; jfr för övr. BÅTSMAN)
Etymologi
[av HÖVITS-, samma ord som första ssgsleden i HÖVITSMAN, o. BÅTSMAN]
(i fråga om ä. förh.) sjömil. benämning på (innehavare av) viss underbefälsgrad på krigsfartyg, högbåtsman. En godh Höffuitzbotzman som sådant stort skep tröster bestå. G1R 8: 65 (1532). HH XIII. 1: 299 (1567). Underbefälet .. utgjordes (under nordiska sjuårskrigets tid) af: 1 skeppare, .. 2 höfvidsbåtsmän. TSjöv. 1904, s. 495.

 

Spalt H 2426 band 12, 1932

Webbansvarig