Publicerad 1932   Lämna synpunkter
HÖRNAD, p. adj.2
Etymologi
[avledn till HORN]
(†) försedd med horn (se d. o. 1); jfr HÖRNIG, adj.2 Een hörnader Häst, som warit i Konungens aff Spaniens Stall. RelCur. 231 (1682). Ekblad 68 (1764).

 

Spalt H 2392 band 12, 1932

Webbansvarig