Publicerad 1932   Lämna synpunkter
HÖKRA, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ERI (se avledn.); -ARE (se avledn.).
Ordformer
(hök- 1619c. 1710. höck- 1636)
Etymologi
[jfr d. høkre; av nt. o. t. hökern, till höker (se HÖKARE)]
(†) driva hökeri; äv. allmännare: driva detaljhandel, sälja (ngt) i minut. Stiernman Com. 1: 709 (1619). En part af Borgerskapet .. som medh Krämerij och Hökrande omgås. Därs. 2: 238 (1640). Fadren hökrar fläsk. Triewald Lärespån 19 (c. 1710).
Särsk. förb. (†): HÖKRA UT. utminutera (ngt). (De) hökra .. henne (dvs. sillen) .. uth, sillen för 2 öre stycked. RP 2: 203 (1632).
Avledn.: HÖKRARE, m. (†) hökare. AOxenstierna 2: 562 (1623). Att hökrare och krämarne vore åthskilde, och de hadhe det hökrerij och de det krämerij (osv.). RP 9: 188 (1642).
HÖKRERI, n. [jfr d. høkreri] (†) hökeri; äv. allmännare: detaljhandel, minuthandel. Der handla dee i gross .. men intet i minut och hökrerij. RP 6: 533 (1636). Därs. 9: 188 (1642).

 

Spalt H 2344 band 12, 1932

Webbansvarig