Publicerad 1932   Lämna synpunkter
HÖGNAD, m.
Etymologi
[avledn. av HÖG, adj.]
(†) motsv. HÖG. adj. 11: övermod. När Wij och Franckrijket .. kunde effectuera Wåre desseiner .., torde Wåra fiender .. taga emoot den freeden, huilcken de nu med een så stoor högnadt förkasta. Carl XI (1678) hos Wimarson Krig 1675—79 3: 569.

 

Spalt H 2311 band 12, 1932

Webbansvarig