Publicerad 1932   Lämna synpunkter
HÄROVAN032, adv.
(i skriftspr.) härovanför, häruppe; i fråga om hänvisning i skrift o. d.: ovan. Vid granskning af sådane arbeten förhålles som här ofvan .. stadgadt är. 1SAH 1: 35 (1786, 1801). Snoilsky 5: 159 (1897).

 

Spalt H 2129 band 12, 1932

Webbansvarig