Publicerad 1932   Lämna synpunkter
HÄRIGENOM4~010 l. 1040, adv.
Ordformer
(-genom 1669. -igenom 1579 osv.)
Etymologi
[till HÄR, adv.1]
1) i lokal bem.: genom denna plats l. ort osv.; förr äv. i förb. med efterföljande lokalbeteckning. VarRerV 69 b (1579). Aldenstundh H. K. M:tt förreste härigenom förstendöme(t). OxBr. 3: 10 (1612). För någon tid sedan foro Armfelts två unga söner härigenom. Trolle-Wachtmeister Ant. 2: 127 (1815).
2) för att beteckna medel l. orsak l. sätt: genom detta (medel), härmed(elst); på grund härav; på detta sätt. Härigenom bara fördärvar du saken. Det är ingenting vunnet härigenom. AWollimhaus (c. 1669) i 2Saml. 1: 119. Vederbörande blefvo härigenom .. påminte .. at (osv.). PH 5: 3045 (1756). Nilsson FestdVard. 197 (1925).

 

Spalt H 2103 band 12, 1932

Webbansvarig