Publicerad 1932   Lämna synpunkter
HÄRIFRÅN4~01 l. (i bet. 1 a alltid) 104, l. (numera bl. ngn gg i vers) HÄRFRÅN4~1 l. 04, adv.
Etymologi
[fsv. här fran]
1) i lokal bem., i fråga om avlägsnande l. avstånd o. d., ävensom i fråga om ursprung l. härkomst (från ett ställe o. d.): från denna plats l. ort osv.; äv. mer l. mindre oeg. l. bildl. Härifrån är det två mil till N. Icke långt härifrån. Hon är l. härstammar härifrån. Utsikten härifrån är vacker. Samme dagh appelleradhe Jonn Suenss[o]nn her jffronn (dvs. från rådstuvurätten i N. Lödöse) och till richzenns rådh. SkrGbgJub. 6: 194 (1590). De til inrikes Orter härifrån utgående Fartyg och Båtar. PH 5: 3091 (1751). särsk.
a) (i sht ngt vard.) vid verb som beteckna rörelse l. befintlighet, pregnantare: bort resp. borta härifrån. Nu går jag härifrån. Den som väl vore härifrån! Svart G1 62 (1561). At du slipper helskinnat herifrån. Verelius Gothr. 136 (1664). Därför måste vi alla snarast möjligt härifrån. Melin VikSaga 75 (1910).
b) (i sht vard.) i förb. med en efterföljande lokalbestämning. Härifrån denna orten. Ekeblad Bref 1: 399 (1655). Han är här ifrån trakten. Åkerhielm GamlRoman 118 (1907).
2) (†) i fråga om tid: från nu, från denna tidpunkt; härefter, hädanefter. AOxenstierna Bref 4: 204 (1645). H:r Christophers studier härifrån till termins början. ElTegnér (1795) hos Wrangel TegnKärlekss. 101.
3) i fråga om skilsmässa, avsöndrande, borttagande, avdrag o. d., l. befrielse från ngt l. avvikelse l. olikhet o. d., l. avrådande, avhållande, avstående från ngt l. från att göra ngt o. d.: från denna l. detta l. denna sak l. detta förhållande osv. Nu är han ändtligen fri l. befriad härifrån. Härifrån avstår jag inte, viker jag inte. Härifrån avgår, avräknas 10 kronor. (Att) han migh till en godh förlosningh herfron förhielpa ville. OxBr. 5: 68 (1613). Härifrån (dvs. från bevillning) undantages .. (bl. a.) Torpare, Gierningsmän, Ryttare. PH 5: 3485 (1752).
4) (mindre br.) för att beteckna upphov l. orsak o. d.: härav, härur. Rosenstein 1: 215 (1793). Härifrån kommer det, att … Ahlman (1872).

 

Spalt H 2102 band 12, 1932

Webbansvarig