Publicerad 1932   Lämna synpunkter
HÄRI4~1 l. 04, l. HÄRUTI4~01 l. 104, adv.
Etymologi
[till HÄR, adv.1]
1) (mindre br.) i lokal bem.: i denna l. detta osv.; äv. oeg., t. ex. i fråga om skrift o. d. The förra Lands och Stads Lagar (äro) häruti (dvs. i den nya lagen) .. sammandragna. Lag 1734, Stadf. s. 5 (1736). Häri gå mer än fyra mått. SvTyHlex. (1851, 1872).
2) i överförd anv.: i denna sak, härutinnan, med avs. härpå; särsk. vid många adj. l. verb som konstrueras med prep. i. Han var icke delaktig häri. Jag finner mig inte häri. Jag instämmer häri. Här(ut)i har du rätt. Just här(ut)i ligger skillnaden. The Swenske .. drögde, menandes wilia sigh emillom her vti någet widare betänckia och rådslå. Svart G1 5 (1561). Att han häri handlat mindre välbetänkt. Sturzen-Becker SvSkönl. 66 (1845). Häri låg ett frö, som skulle växa upp till ett stort träd. Nilsson FestdVard. 192 (1925).

 

Spalt H 2102 band 12, 1932

Webbansvarig