Publicerad 1932   Lämna synpunkter
HÄRFÖR40 l. 04, adv.1, l. (numera bl. i skriftspr., ålderdomligt) HÄRFÖRE4~10 l. 032, adv.
Etymologi
[fsv. her fore; till HÄR, adv.1]
1) (†) framför l. utanför detta ställe l. denna plats osv. Ekeblad Bref 2: 90 (1658).
2) (i skriftspr.) vid sbst., adj. l. verb som konstrueras med prep. för: för denna l. detta l. denna saken osv. Han bör vara fri härför. Lagerbring Hist. 1: 102 (1796). Att vilja härför finna en absolut måttstock. Sturzen-Becker 1: 49 (1861). Av fruktan härför. Auerbach (1909).
3) (föga br.) av denna orsak l. grund, på grund härav, i anledning härav. Är iag och plichtig till bleka döden härföre. 2Saml. 1: 120 (c. 1669). Auerbach (1909).

 

Spalt H 2100 band 12, 1932

Webbansvarig