Publicerad 1932   Lämna synpunkter
HÄREFTERÅT, adv.
(†) härefter (se d. o. 1 a), hädanefter; senare, framdeles. Härefteråth håppas iagh, att det skall blifva snart expdieradt. Ekeblad Bref 1: 43 (1650; rättat efter hskr.). Botin Hem. 1: 208 (i handl. fr. 1694).

 

Spalt H 2098 band 12, 1932

Webbansvarig