Publicerad 1932   Lämna synpunkter
HÄREFTER4~10 l. 032, äv. 040, adv.
Etymologi
[fsv. här äptir; till HÄR, adv.1]
1) i fråga om tid.
a) med utgångspunkt från den (från den talandes synpunkt) innevarande tiden.
α) med bestämning angivande tidslängd: (så l. så långt) efter innevarande tidpunkt; efter detta, härifrån (från denna dag) räknat. Han skall få audience 2 dagar här effter. RP 6: 22 (1636). Aldén Medb. 5: 144 (1892).
β) (numera ngt ålderdomligt) utan ytterligare tidsbestämning: efter innevarande tidpunkt, efter detta, hädanefter; senare, framdeles, längre fram. G1R 1: 107 (1523). Huad nw är, och huad som här effter skee skall. Upp. 1: 19 (NT 1526; äv. i Bib. 1917). Mitt lif härefter i denna världen. LäsnHem. 1901, 1: 8.
b) (i sht i skriftspr.) med syftning på en i det föreg. satssammanhanget omtalad l. antydd tidpunkt.
α) med bestämning angivande tidslängd: (så l. så långt) därefter. En månad här efter .. gick min afresa till Jena för sig. Humbla Landcr. 48 (1740). De Geer Minn. 1: 47 (1892).
β) utan ytterligare tidsbestämning: därefter, därpå; sedan dess. SvTyHlex. (1851). Härefter afgaf bondeståndet, den 27 november, en till mig ställd .. adress. De Geer Minn. 2: 5 (1892).
2) (†) i fråga om ordningsföljd i skrift: efteråt, längre fram l. ned (i texten), härnedan. OPetri Clost. B 1 b (1528). Vi vele .. denna af Riksens Ständer samtyckte Regerings-Form härmed antaga, gilla och bekräfta, aldeles såsom den ord för ord härefter följer. RF 1809, Ingress 1. Jungberg (1873).
3) (i skriftspr.) i förb. med verb som konstrueras med prep. efter: efter denna l. detta osv. Härefter .. har jag rättat mig. Moberg Gr. 279 (1815).

 

Spalt H 2098 band 12, 1932

Webbansvarig