Publicerad 1932   Lämna synpunkter
HÄRD, sbst.3, r. l. m.; best. -en.
Etymologi
[vbalsbst. till HÄRDA 1]
(†) härdning (se d. o.); äv. konkret, om det härdade partiet av ngt. Bästa härden (av stål) sker just i vatn-brynet, där vädret stöter tilhopa med vatnet. VetAH 1740, s. 314. OdontT 1896, s. 184.

 

Spalt H 2092 band 12, 1932

Webbansvarig