Publicerad 1932   Lämna synpunkter
HÄRD 4rd, sbst.2, r. l. f. (m. Dalin (1852)); best. -en; pl. -ar ((†) -er L. Paulinus Gothus Com. 50 (1613), Möller (1745, 1755)).
Ordformer
(her- 1624. herd- 1697. här- 16181797 (: Hära-kassen). härd- 15261926 (: härdabred))
Etymologi
[fsv. hærþ, sv. dial. härd, häl, motsv. d. hærde, isl. herðr, fht. hart, mht. herte, fin. (från germ. lånat) hartio, hartia; av ovisst urspr.]
(numera bl. ngn gg arkaiserande l. i starkt bygdemålsfärgat spr.) skuldra; i litteraturen anträffat bl. i pl.: skuldror. The binda tunga börder och odrägheligha, och leggia menniskiomen på härdanar. Mat. 23: 4 (NT 1526; i bild). Wardt han .. skuten emellan Härderna, så at Pijlen gick vth genom hiertat. L. Paulinus Gothus Com. 50 (1613). Jätten .. fick slutligen hela stocken i jemvigt öfver sina härdar. SvFolks. 4 (1844). Väl mycket bred öfver härdarne var den väldiga ungmön (dvs. den förklädde Tor). Rydberg Gudas. 58 (1887). Svärdet gick honom ned i härdarne. Bååth Gudrun 117 (1900).
Ssgr: A (†): HÄRD-LUT l. -LUTA, adj. (häl-lutt, n. sg. 1768. hälluta 17951807. hälelut(t) 1640. hälelutt, n. sg. 1764. hällelutt 1700) [sv. dial. hälluter, hallut; jfr nor. herdelut] (†) krokryggig, kutryggig. Linc. (1640; under gibber). Han börjar gå hälluta. Weste (1807).
B: HÄRDA-BRED. (härda- 17121926. härde- 1664) [fsv. härdha bredher, motsv. isl. herðibreiðr] (numera bl. starkt arkaiserande l. i starkt bygdemålsfärgat spr.) bred över skuldrorna, axelbred. (Kung Rolf) war smal i midian, härdebred och wäl karlawuxen. Verelius Gothr. 96 (1664). Reslig och härdabred, såg han ut som en gammal nordmannakämpe. Segerstedt Händ. 326 (1921, 1926).
-KASSE. [jfr sv. dial. (Västergötl.) hälakista i samma bet.] (†) övre delen av ryggen mellan skuldrorna. VetAH 1797, s. 136 (i fråga om fågel).
-KLINT. (enst., skämts.) om huvudet. Härdaklinten skall jag fälla / Dig från halsen straxt på stund. Braun Dikt. 2: 184 (1838).
C (†): HÄRDE-BRED, se B.
-LUT, se A.
Avledn.: -HÄLIG, adj. som har så l. så beskaffad(e) skuldra (skuldror) o. d.; i ssgn LUT-HÄLIG.

 

Spalt H 2091 band 12, 1932

Webbansvarig