Publicerad 1932   Lämna synpunkter
HÅDINGSORD, n.
Etymologi
[y. fsv. hadhings ordh; första ssgsleden utgår från HÅD]
(†) skymford, smädeord. (Han) gaff honom slämme hådingz ordh. LösingDomb. Valborgsmässeting 1603.

 

Spalt H 1692 band 12, 1932

Webbansvarig