Publicerad 1932   Lämna synpunkter
HYPOKONDRIKER hyp1okon4driker l. -åk- l. -ωk-, m.||ig.; best. -n; pl. = l. -kondrici -kon4drisi.
Etymologi
[bildat till HYPOKONDRI i anslutning till sådana ordpar som MELANKOLI : MELANKOLIKER, PSYKIATRI : PSYKIATRIKER m. fl.]
(i fackspr.) hypokonder (se d. o. 3). 2NF (1909). Gadelius Själsl. 3: 252 (1922).

 

Spalt H 1654 band 12, 1932

Webbansvarig