Publicerad 1932   Lämna synpunkter
HYMETTISK hymät4isk, adj.
Etymologi
[jfr t. hymettisch, lat. Hymettius; av gr. Ὑμήττιος, adj. till Ὑμηττός, namn på ett på Attika beläget bärg, känt bl. a. för sin rikedom på honung]
(i fråga om l. med hänsyftning på förh. i det forntida Grekland) som stammar från l. tillhör bärget Hymettos på Attika. Hell dig, Kalliopés och ljusets Son, / Af bien fostrad med Hymettisk honung. Stagnelius (SVS) 4: 242 (1822). Bergstrand Geol. 213 (1868).

 

Spalt H 1641 band 12, 1932

Webbansvarig