Publicerad 1932   Lämna synpunkter
HYFSLIG, adj. -are.
Ordformer
(hyfs- 16691867. hyfse- 1841. höffse- (hövse-) c. 1755. -lig c. 17551867. -lik 1669)
Etymologi
[sv. dial. höffs(e)liger; till HYFSA]
(†) snygg, städad, prydlig; jfr HYFSA 1. Lucidor (SVS) 123 (1669). I kan sannerligen ej visa Eder för sådant folk, om I ej har hyfsligare kläder. Ekelund Fielding 507 (1765). Vi (hade) troligen haft trefligare om vi kunnat uppträda i något hyfsligare gestalter. HLilljebjörn Hågk. 2: 137 (1867).

 

Spalt H 1613 band 12, 1932

Webbansvarig