Publicerad 1932   Lämna synpunkter
HYDDA, v.2 -ade.
Etymologi
[jfr sv. dial. hydda, pryda, göra grann, hydda om, sköta, vårda, hydda sej, bärga sig, av mnt. huden (hoden), akta på ngt, vakta, motsv. t. hüten (varav d. hytte, beskydda, vakta m. m.), avledn. till stammen i fht. huota, f., omsorg, uppsikt, vaktande (varav t. hut, f.)]
(†) underhålla, vårda. VDAkt. 1756, nr 604. Sjelfva kyrkan .. kan, om den väl hyddas, ännu stå minst ett eller halfannat århundrade. Därs. 1833, nr 396. En så hyddad och rymlig boning. VexiöBl. 1841, nr 8, s. 4.

 

Spalt H 1600 band 11, 1932

Webbansvarig