Publicerad 1932   Lämna synpunkter
HYDDA, v.1 -ade.
Etymologi
[identiskt med HYDDA, v.2, l. bildat till HYDDA, sbst. liksom HYSA till HUS, HEMMA, v. till HEM]
(†) hysa, härbärgera, skänka (ngn) tak över huvudet; refl.: hava l. taga sin boning. Ath ther hoos eder skwla forswaras eller hyddas vittherliga tiwffwar, forrædare eller andher ilgerningxmen. G1R 4: 98 (1527). Modren kunde icke få så mykit husarum, som hon hade bequemliga mått hyddat sigh och sitt barn vthi. LPetri 1Post. F 3 b (1555). Sylvius Curtius 20 (1682). VDAkt. 1757, nr 404. Ihre (1769).

 

Spalt H 1600 band 11, 1932

Webbansvarig