Publicerad 1932   Lämna synpunkter
HYBRIDOGEN hyb1ridoje4n l. hy1b-, l. hybrid1– l. hybri1d-, l. -dω- l. -då-, adj.
Etymologi
[ssg efter lat. mönster till HYBRID, sbst. Senare leden ytterst till gr. –γενής, adj. (se HALOGEN)]
biol. uppkommen gm hybridisering, hybrid. BotN 1890, s. 206. Därs. 1919, s. 46.

 

Spalt H 1594 band 11, 1932

Webbansvarig