Publicerad 1932   Lämna synpunkter
HYBRIDISERA hyb1ridise4ra l. hy1b-, l. hybrid1– l. hybri1d-, i Sveal. äv. -e3ra2, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING, HYBRIDISATION (numera knappast br., BotN 1849, s. 45).
Etymologi
[jfr t. hybridisieren, eng. hybridise; till HYBRID, sbst.]
biol.
1) intr.: bilda hybrid(er), korsa sig. Fries BotUtfl. 1: 199 (1843). Flera (av svärdsliljorna) .. variera och hybridisera, så att de äro svåra att åtskilja. SkånTrädgFT 1900, s. 107. Nymphæa alba hybridiserar med sin egen varietet, varvid resultatet blir skära blommor. TurÅ 1930, s. 180.
2) tr.: åstadkomma att (växter) bilda hybrider, korsa. Försök att hybridisera Pelargonier. BotN 1845, s. 73. 3NF (1929).
Ssgr (biol.): (1) HYBRIDISERINGS-FÖRMÅGA. BotN 1877, s. 175.
(2) -FÖRSÖK. BotN 1867, s. 156.

 

Spalt H 1594 band 11, 1932

Webbansvarig