Publicerad 1932   Lämna synpunkter
HYBBIKA hyb4ika l. HYBIKA hy4bika, r. l. f.; best. (knappast br.) -an (Östergren (1928; angivet ss. sällsynt form)); förr äv. hypken, sbst.
Ordformer
(hybbeka c. 1805. -ika 1893 osv. hybecka 1859. hybika 19171928. hypeken 1648. hypken 16581668)
Etymologi
[jfr sv. dial. hybbika; liksom ä. d. hypken av nt. hüpken, eg.: liten hop, av mnt. hūpe, hop (motsv. t. haufe), i avljudsförh. till mnt. hōp, hōpe (se HOP)]
(förr) hasardspel spelat med vanliga kort som läggas i högar med baksidan uppåt, en hög för varje spelare; i sht i uttr. sala hybbika, dels: spela hybbika, dels ss. benämning på ifrågavarande spel. Stiernhielm Herc. 155 (1648, 1668). På Gymnasisternes kamrar (fanns) någon inventarii kortlek; med hvilken de .. spelade Pass och Salade Hybbeka. Ödmann Hågk. 78 (c. 1805; uppl. 1918). VRydberg (1859) hos Warburg Rydbg 1: 105. (Tiden) fördrefs .. med diverse spel från Sala hybika och uppåt. Cederström NFund. 117 (1917).

 

Spalt H 1592 band 11, 1932

Webbansvarig