Publicerad 1932   Lämna synpunkter
HY hy4, interj.
Etymologi
[jfr HA, HEJ, HI, HU. jfr Ideforss PrimInterj. 1: 194 (1928)]
(numera bl. i vissa trakter av södra Sv.) ss. uttryck för rädsla l. obehag: hu; förr äv. föraktfullt avvisande: asch. (Duraminte:) Belefvenheten är en så vacker ting .. (Jacob:) Hy! Hvad är det för slag? Belefvenhet! sådant vil jag intet veta af. Knöppel Legrand Vän 27 (1743). Ossian-Nilsson Slätt. 420 (1909).

 

Spalt H 1589 band 11, 1932

Webbansvarig