Publicerad 1932   Lämna synpunkter
HY, sbst.2
Etymologi
[motsv. nor. hy, n., dun, tunt hår, tunt gräs, isl. hý, n., tunt hår; trol. av samma stam som HY, sbst.1]
anträffat bl. i ssgn HY-HÅR.
Ssg: HY-HÅR. (†) om glest sittande hår. Lindestolpe Matk. 45 (1714). Enär Lambet är 3 eller 4 Dagar gammalt och väl tort, om det då befinnes hafva mycket långa och sträfva hy-hår öfver framdelen af Kroppen. Alströmer Får. 20 (1727). Hastfer Får 81 (1752).

 

Spalt H 1589 band 11, 1932

Webbansvarig