Publicerad 1932   Lämna synpunkter
HUVUDSAKLIGEN, adv., se huvudsaklig, adj.

 

Spalt H 1584 band 11, 1932

Webbansvarig