Publicerad 1932   Lämna synpunkter
HURRIKAN hur1ika4n, r. l. m.; best. -en; pl. -er.
Etymologi
[av eng. hurricane; jfr t. hurrikan; av sp. huracan, av ett indianskt churakan, churikan; jfr ORKAN]
meteor. virvelstorm l. cyklon i de västindiska farvattnen. Sjögång under hurrikaner. Hildebrandsson Buchan 197 (1874). 2NF 5: 1005 (1906).
Ssg: HURRIKAN-DÄCK. [av eng. hurricane-deck, till hurricane i bet.: häftig storm, orkan] (numera mindre br.) sjöt. lätt överdäck ovanför övre däcket l. huvuddäcket å vissa fartyg (till skydd mot överbrytande sjö), stormdäck. Trolle Duvall 1: 249 (1875). Ramsten o. Stenfelt (1917).
Avledn.: (sjöt.; numera mindre br.): hurrikandäckad, p. adj. Hurrikandäckade fartyg. BonnierKL 5: 402 (1924).
hurrikandäckare, r. l. m. fartyg med hurrikandäck. Ramsten o. Stenfelt (1917).

 

Spalt H 1437 band 11, 1932

Webbansvarig